Schilderijen door de jaren heen vanaf €250,00

uit 2009 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Apres nous le deluge

2021

De verwaarlozing van de natuur, de gevolgen zijn voor de volgende generatie.

Uitzicht: De Dans

2021

Uitzicht uit de crisis: we kunnen weer feesten

Uitzicht: Groei

2021

Uitzicht uit de coronacrisis, we gaan weer groeien.

Tweedeling

2020

Tweedeling op het schilderij, tweedeling in de maatschappij. Dit terwijl we een geheel vormen.

Blauw landschap 1

2020

Blauw landschap 2

2020

Man at work

2020

typische houding, geabstraheerd

De storm

2020

De storm. Impressie van een natuurlijk fenomeen

Madeira

2020

abstractie van een landschap met de menselijke hand.

shaped canvas, landscape

2019

In een landschap is altijd de hand van de mens te zien

The Gates of Dawn

2019

De invloed van de mens op de natuur is overal merkbaar 

Klimaatverandering: de hittegolf

2019

De gevolgen van de opwarming van de aarde. De mens beïnvloedt het klimaat.

Klimaatverandering: de stortbui

2019

Een overvloed aan water op een beperkte plek in een korte tijd

Wandelen boven de wolken

2019

Als je hoog genoeg wandelt in de bergen, kun je soms neerkijken op de wolken. Maar de invloed van de mens op de natuur zie je altijd, geometrische en organische vormen.

Melt down

2018

Melt down. Interpretatie van het landschap in de Corbières.

The heat is on

2018

The heat is on. Interpretatie van het landschap in de Corbières.

2018-1

2018

Impressie van een landschap

2018-2

2018

Impressie van een landschap

Afgelegen eilanden: Bereneiland

2018

Impressie van het afgelegen eiland Bereneiland

Afgelegen eilanden: Christmas

2018

Impressie van het afgelegen eiland Christmas

Gebergte 1

2018

Experimenteel tot stand gekomen bovenaanzicht van een landschap

Gebergte 2

2018

Experimenteel tot stand gekomen bovenaanzicht van een landschap

Afgelegen eilanden: Diego Garçia

2017

Impressie vanm het afgelegen eiland Diego Garçia. 

Afgelegen eilanden: Eenzaamheid

2017

Impressie van het afgelegen eiland Eenzaamheid

Afgelegen eilanden: Possession

2017

Impressie van het afgelegen eiland 

Ga maar, ik volg je

2017

Ik volg je. Abstractie door het pigment met water te laten stromen over het doek.

2016-1

2016

Indruk van natuurlijke structuren

2016-2

2016

Indruk van een natuurlijke structuur

2016-3

2016

Indruk van natuurlijke structuren

2015-2

2015

Impressie van een natuurlijk detail

2015-1

2015

Impressie van een natuurlijk detail

2014-5

2016

Impressie van een natuurlijk detail.

De overgave 2014-4

2014

De houding illustreert de overgave

De zee geeft, de zee neemt

2014

De zee geeft, de zee neemt. Impressie van een landschap

groei 2014-2

2014

Om te kunnen groeien is het nodig dat er iets afsterft.

zt 2012-4

2013

De Overgave

zt 2012-1

2012

De Overgave 1

z.t. 2011-11

2011

Komen, gaan en blijven

z.t. 11-07

2011

Haar wortels heeft zij in het troebele en modderige water van lijden en onwetendheid. Doordat zij er bovenuit groeit, heeft zij een wijder perspectief gekregen op dit ondoorzichtige water. Haar zuiverheid en schoonheid zijn erin geworteld. Kortom: de lotus als boeddhistisch symbool voor onvoorwaardelijke en tot volledige wasdom gekomen humaniteit.

z.t.11-3

2011

In hoeverre ben je in staat om je wezen, dat wat je bent (je ziel), zelf te beïnvloeden? Kun je door bepaalde beslissingen te nemen je ziel veranderen? Kun je door bewust afstand te doen van (dingen uit) het verleden jezelf, je wezen, veranderen?   Elementen uit de natuur zijn in mijn schilderwerk een metafoor voor spiritualiteit: leven vanuit de ervaringen die je hebt.    Verandert je wezen door je besluit om rigoureus afstand te doen van bepaalde gewoontes, door te breken met het verleden? Deze beslissende momenten in het leven zijn onderwerp van mijn schilderijen. Ze zijn vertaald naar de natuur, waar planten, bijvoorbeeld bomen, ook altijd groeien op een manier die een of andere reden heeft. Die reden kan de plantensoort zijn, maar ook het zoeken naar licht of water. Of een menselijke ingreep zoals snoeien . Mijn schilderijen zijn gemaakt  vanuit vooral de intuïtie en de emotie, niet zozeer vanuit het denken en de redenering en moeten dus ook als zodanig begrepen worden,  

z.t. 11-2

2011

In hoeverre ben je in staat om je wezen, dat wat je bent (je ziel), zelf te beïnvloeden? Kun je door bepaalde beslissingen te nemen je ziel veranderen? Kun je door bewust afstand te doen van (dingen uit) het verleden jezelf, je wezen, veranderen? Elementen uit de natuur zijn in mijn schilderwerk een metafoor voor spiritualiteit: leven vanuit de ervaringen die je hebt.     Verandert je wezen door je besluit om rigoureus afstand te doen van bepaalde gewoontes, door te breken met het verleden? Deze beslissende momenten in het leven zijn onderwerp van mijn schilderijen. Ze zijn vertaald naar de natuur, waar planten, bijvoorbeeld bomen, ook altijd groeien op een manier die een of andere reden heeft. Die reden kan de plantensoort zijn, maar ook het zoeken naar licht of water. Of een menselijke ingreep zoals snoeien . Mijn schilderijen zijn gemaakt  vanuit vooral de intuïtie en de emotie, niet zozeer vanuit het denken en de redenering en moeten dus ook als zodanig begrepen worden,  

zt 07-1 mm

2009

abstractie van vormen uit de natuur, de kijker vindt zijn eigen weg